Boligeiere får transparent informasjon om hvordan de kan spare strøm

Grafen ovenfor viser ditt månedlige strømforbruk over tilgjengelig periode, i kilowatt-timer. I tillegg vil du se ditt summerte strømforbruk per år i boksene ved siden av grafen. Prosenten vil vise deg om du har brukt mer eller mindre strøm per år.
Vårt verktøy hjelper boligeiere å identifisere energibesparende tiltak i deres hjem

Vi river ned barrierene

  • Gratis digital analyse som kun tar et par minutter
  • Transparent informasjon om hva som er den potensielle investeringen og hvor mye du vil spare
  • Verktøyet er teknologinøytralt og anbefaler hvilke (om noen) investeringer huseieren bør prioritere

Vårt mål er dine besparelser

Vi hjelper boligeiere å identifisere, finansiere og implementere de mest kostnadseffektive løsningene for å redusere strømregningene.

Visjon

Bli verdens beste løsning for å redusere energiforbruk i boliger.

Misjon

Hjelpe boligeiere identifisere, implementere og finansiere tiltak som reduserer energiforbruk som samtidig øker komforten.